Jakou izolaci použít?

Pěnový polystyren

Fasádní polystyren EPS 70 F je nejlevněj‘í izolant do kontaktních fasád, jeho výhodou je nízká hmotnost, dobrá opracovatelnost, velmi nízká nasákavost a nízká cena. Nevýhodou je niž‘í pohltivost zvuku a hlavně malá odolnost proti požáru. Tepelným odporem, difusním odporem (schopností dýchat) a životností se vyrovná deskám z minerální vlny.

Polystyren EPS 70 NEO

Jedinečný zateplovací systém nové generace, jehož základem je tzv. ‘edý polystyren (EPS 70 NEO). Tento polystyren je vyráběn ze suroviny Neopor® za využití nanotechnologie a vyvinut, vyráběn i patentován největ‘í chemickou společností na světě, koncernem BASF SE. Izolant EPS 70 NEO díky tomu dosahuje o 20% lep‘ích izolačních vlastností ve srovnání s kvalitním bílým fasádním polystyrenem. Tento systém byl uveden na ná‘ trh v roce 2007.

Extrudovaný polystyren

Extrudovaný, neboli vytlačovaný polystyren XPS-F má oproti polystyrenu EPS-F výrazně lep‘í izolační vlastnosti vzhledem k vět‘í hustotě tohoto materiálu. Díky lep‘í tepelné izolaci lze použít tenčí vrstvu této izolace, proto je vhodné XPS-F použít tam, kde na zateplení není příli‘ místa. Extrudovaný polystyren má oproti EPS-F navíc výrazně lep‘í hydroizolační vlastnosti, je proto vhodný pro zateplení pod úrovní terénu nebo pro místa vystavená zvý‘ené vlhkosti.

Desky z minerálních vláken

Desky z minerálních vláken MW-F (MV) se vyznačují vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi,jsou nehořlavé a tím zabraňují ‘íření požáru,mají lep‘í zvukově izolační vlastnosti (vysoká zvukopohltivost-podstatně tlumí hluk),nízký difuzní odpor-izolace fasády je prody‘ná, ale jejich cena je o něco vy‘‘í. Při výrobě desek z minerálních vláken není tolik zatíženo životní prostředí jako při výrobě polystyrenu.

Srovnání běžného EPS a EPS 70 NEO na bázi NEOPOR®

Za běžných stavebních podmínek je prostup tepla izolací typu EPS realizován ze 30 až 40 % zářivým mechanismem. Jemné grafitové částice tento podíl snižují přibližně o 1/3. Díky tomu dochází ke snížení měřitelného návrhového součinitele tepelné vodivosti ? na hodnotu 0,032 W·m-1·K-1. Běžný fasádní EPS má návrhovou tepelnou vodivost ? = 0,040 – 0,044 W. m-1. K-1.

Průchod tepelného záření - běžný EPS Průchod tepelného záření - EPS 70 NEO

Grafitové nanočástice v EPS na bázi NEOPOR® kromě tepelné vodivosti snižují také skokové změny teploty na povrchu izolantu – zejména na jeho straně blíže k tepelnému zdroji. Izolant nové generace, tzv. ‘edý polystyren, vyrobený ze suroviny NEOPOR®, má o cca 20 % lep‘í tepelně izolační vlastnosti. Ostatní parametry jako jsou paropropustnost, pevnost v tlaku a ohybu, dlouhodobá a krátkodobá nasákavost jsou téměř shodné.

Porovnání běžného EPS a EPS 70 NEO

Kolik izolace?

Optimální tlou‘ťka izolace je pro každý dům jiná - závisí nejen na materiálu zdí, ale i na ceně paliva a prioritách majitele domu. Při životnosti zateplení nejméně 40 roků je potřeba zvažovat růst cen energií v celé této dlouhé době. Pokud tlou‘ťku izolantu podceníme, těžko budeme po několika letech zateplovat dům znovu.

Tlou‘ťky izolantu pro splnění požadavků normy.

Současné požadavky je možno splnit jen s poměrně silnými tlou‘ťkami izolace - viz obrázek. Ekonomicky výhodné je zateplení s tlou‘ťkou okolo 15 cm.

design: DanR (c) KVSTAV company s.r.o. 2008 – 2024