Zateplení – lék proti plísním

Vznik plísní

Plísně patří k nežádoucím jevům zhoršujícím klimatické prostředí v interiéru budov. Plísně se nejčastěji tvoří v místě kondenzace vodních par, které vznikají odpařováním, koupáním, vařením, sušením prádla!
Ke vzniku plísní zpravidla dochází při dosažení určitého poměru mezi povrchovou teplotou stěny a relativní vlhkostí vzduchu v místnosti.

Základní podmínky pro vznik plísní:

  • příliš nízká povrchová teplota stěn
  • vysoká relativní vlhkost vzduchu
  • nízká intenzita přirozeného a nuceného větrání
  • přítomnost zdrojů vlhkosti v bytě : sušení prádla, vaření stravy
  • obyvatel bytu může podpořit vznik plísní uzavíráním ventilů topení, intenzitou a způsobem větrání, intenzitou tvorby vlhkosti

Zateplení – lék proti plísním...

Správně provedené zateplení vnějších stěn bez tepelných mostů je jedním z důležitých opatření,která mohou vzniku plísní zabránit, ovšem ve spojení s ostatními nezbytnými opatřením, která zabrání možnosti kondenzace vodních par na chladnějším povrchu (regulace otopné soustavy, správný typ oken a jejich způsob osazení, zajištění výměny vzduchu v místnosti, omezení zdrojů vodní páry a vlhka)

Plísně na fasádě

V posledních letech se začíná mluvit o výskytu plísní na fasádách panelových domů, a to jak nezateplených, tak i zateplených. Pro výskyt těchto biotických faktorů (plísně, řasy, mechy) na fasádách domů platí úplně stejné podmínky jako u výskytu vnitřních plísní. Plíseň na vnější fasádě často ani nezpozorujeme, protože ji považujeme za stopy špíny v místech často stékající vody.

design: DanR (c) KVSTAV company s.r.o. 2008 – 2023