Proč zateplovat z vnější strany?

Objekt bez tepelné izolace

U nezatepleného objektu dochází k výrazným tepelným ztrátám. Zdivo promrzá - bod mrazu se nachází přibližně ve středu zdiva.

Izolace zevnitř

Vnitřní izolace sice omezí úniky tepla, nezabrání však promrzání zdiva. Konstrukce nemá akumulaci, v místnosti je rychle teplo, ale i rychle chladno. Navíc v oblasti mezi izolantem a zdí dochází ke srážení par, což může vést ke tvorbě plísní

Izolace vnější

Jelikož se bod mrazu nachází v izolantu, nedochází k promrzání zdiva. Konstrukce je prohřátá a má akumulaci. Tepelné ztráty jsou minimální.


design: DanR (c) KVSTAV company s.r.o. 2008 – 2023